31 Máy Xúc đang hoạt động bình thường phục vụ sản xuất kinh doanh, giấy tờ đầy đủ. – VIETINBANK AMC

STT

Xem Thêm : GIÁ MÁY XÚC DOOSAN NAY ĐỦ ĐỂ MUA ĐƯỢC KOMATSU DÒNG MỚI!

Bạn Đang Xem: 31 Máy Xúc đang hoạt động bình thường phục vụ sản xuất kinh doanh, giấy tờ đầy đủ. – VIETINBANK AMC

TÊN
TÀI SẢN

Xem Thêm : GIÁ MÁY XÚC DOOSAN NAY ĐỦ ĐỂ MUA ĐƯỢC KOMATSU DÒNG MỚI!

Bạn Đang Xem: 31 Máy Xúc đang hoạt động bình thường phục vụ sản xuất kinh doanh, giấy tờ đầy đủ. – VIETINBANK AMC

NĂM
SẢN XUẤT

Xem Thêm : GIÁ MÁY XÚC DOOSAN NAY ĐỦ ĐỂ MUA ĐƯỢC KOMATSU DÒNG MỚI!

Bạn Đang Xem: 31 Máy Xúc đang hoạt động bình thường phục vụ sản xuất kinh doanh, giấy tờ đầy đủ. – VIETINBANK AMC

THÔNG
TIN CHUNG

Xem Thêm : GIÁ MÁY XÚC DOOSAN NAY ĐỦ ĐỂ MUA ĐƯỢC KOMATSU DÒNG MỚI!

Bạn Đang Xem: 31 Máy Xúc đang hoạt động bình thường phục vụ sản xuất kinh doanh, giấy tờ đầy đủ. – VIETINBANK AMC

1

Máy
xúc KOMATSU PC 200-3 (20XA – 0085)

2005

Máy xúc đào bánh xích, do Nhật sản
xuất, hiệu suất 120 Ps

2

Máy
đào bánh xích Kobelcosk 330-8 (20XA-0474)

2010

Máy đào bánh xích, do Nhật sản
xuất, hiệu suất 188 kw

6

Máy
xúc đào bánh xích ( 20XA – 0104 )

2000

Máy
xúc đào bánh xích, do Nhật sản xuất, hiệu suất 175 Cv

7

Máy
xúc lật bánh lốp XCMG ZL 50G (20LA-0500)

2010

Máy xúc lật bánh lốp, do Trung
Quốc sản xuất, hiệu suất động cơ 162 kw

8

Máy
xúc lật bánh lốp XCMG ZL 50G (20LA-0501)

2010

Máy xúc lật bánh lốp, do Trung
Quốc sản xuất, hiệu suất động cơ 162 kw

9

Máy
xúc lật bánh lốp Dosan  (20LA – 0521)

2010

Máy xúc lật bánh lốp, do Hàn Quốc
sản xuất, hiệu suất 153 kw

10

Máy
xúc đào bánh xích HITACHI ZX 330 – 3 (20XA-0536)

2007

Máy xúc đào bánh xích, do Nhật
sản xuất, hiệu suất động cơ 202 kw

11

Máy
xúc đào bánh xích HITACHI ZX 330 – 3 (5)
(20XA-0537)

2007

Máy xúc đào bánh xích, do Nhật
sản xuất, hiệu suất động cơ 202 kw

12

Máy
xúc đào bánh xích HITACHI ZX 330 – 3 (20XA-0538)

2007

Máy xúc đào bánh xích, do Nhật
sản xuất, hiệu suất động cơ 202 kw

13

Máy
đào bánh lốp SOLAR 210 – (20LA – 0502)

2010

Máy đào bánh lốp, do Nước Hàn sản
xuất, hiệu suất động cơ 115 kw

14

Máy
đào bánh lốp SOLAR MEGA 210 – (20LA – 0491)

2010

Máy đào bánh lốp, do Hàn Quốc sản
xuất, công suất động cơ 115 kw

15

Máy
xúc HITACHI  ZX210H-3 11XA-0104

2008

Máy xúc đào bánh xích Hitachi
Zaxis, Nhật sản xuất, công suất 122KW

16

Máy
xúc HITACHI ZX210H3 11XA-0112

2007

Máy xúc đào bánh xích Hitachi
ZX210, Nhật sản xuất, công suất 122KW

17

Máy
xúc SH 350 11XA – 0111

2009

Máy xúc đào bánh xích
Sumitomo SH350, Nhật sản xuất, công suất 202KW

18

Máy
xúc SH 240 11XA – 0108

2009

Máy xúc đào bánh xích
Sumitomo SH240, Nhật sản xuất, công suất 132KW

19

Máy
xúc SH 240 11XA – 0106

2009

Máy xúc đào bánh xích
Sumitomo SH240, Nhật sản xuất, công suất 132KW

20

Máy
xúc SH 240 11XA – 0109

2009

Máy xúc đào bánh xích
Sumitomo SH240, Nhật sản xuất, công suất 132,1KW

21

Máy
xúc SH 240 11XA – 0110

2009

Máy xúc đào bánh xích
Sumitomo SH240, Nhật sản xuất, công suất 132,1KW

22

Máy
xúc đào bánh xích SH330(350)-5(1.6M3)
22XA-0240

2009

 Máy xúc đào bánh xích, 

23

Máy
xúc đào bánh xích SH240-5 (1.3M3) 22XA – 0241

2009

 Máy xúc đào bánh xích, do Nhật sản xuất,
công suất 132kw

24

Máy
xúc đào bánh xích SH330-5(1.6M3) 
VN  22XA 0199

2009

 

25

Máy
xúc đào thuỷ lực Hitachi ZX210H-3(0.8M3) (22XA-0246)

2009

 Máy xúc đào bánh xích, do Nhật sản xuất, công
suất 132Kw

26

Máy
xúc đào bánh xích SH240-5  (22XA-0243)

2009

 Máy xúc đào bánh xích, do Nhật sản xuất,
công suất 132kw

27

Máy xúc đào bánh xích SH240-5
(1.3M3) Sumitomo 22XA – 0245

2009

 Máy xúc đào bánh xích, do Nhật sản xuất, công
suất 132kw

28

Máy xúc đào bánh xích SH330-5
(1.6M3) VN    22XA 0198

2008

 

29

Máy xúc đào bánh xích SH240-5
(1.3M3)VN    22XA 0197

2009

 

30

Máy xúc đào bánh xích SH240-5
(1.3M3)VN   22XA 0192

2008

 

31

Máy xúc đào bánh xích SH240-5  22XA 0242

2010

 Máy xúc đào bánh xích, do Nhật sản xuất,
công suất 132kw

Nguồn: https://dontu.net
Danh mục: noindex

Related Posts