Mẫu hóa đơn bán hàng trực tiếp thông thường

Hóa đơn bán hàng là hóa đơn dùng cho các công ty kê khai, tính thuế theo phương pháp trực tiếp. Tại Phụ lục 5 ban hành kèm Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính có đưa ra mẫu tham khảo của hóa đơn bán hàng như sau:

Mẫu số: 02GTTT3/001

HÓA ĐƠN BÁN HÀNG

Bạn đang xem: mẫu hóa đơn trực tiếp

Ký hiệu: AB/13P

Liên 1: Lưu Số: 0000001 Ngày……..tháng…….năm 20…. Đơn vị bán hàng: CÔNG TY KẾ TOÁN HÀ NỘI Mã số thuế: 010025698 Địa chỉ: Số 4 ngõ 322 lê trọng tấn, thanh xuân, Hà Nội Số tài khoản……………………………………………………………………………………………………………………….

Điện thoại:…………………………………………………………………………………………………………………………

Họ tên người mua hàng………………………………………………………. …… ……. …………………………………. Tên đơn vị…………………………………………………………………………………………………………………………. Địa chỉ………………………………………………………. Số tài khoản…………………………………………………… Hình thức thanh toán:……………… MST:……………………………………………………………………………………

STT

Tên hàng hóa, dịch vụ

Đơn vị tính

Tham khảo: mẫu đơn xin nghỉ không lương của giáo viên tiểu học

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

1

2

3

4

5

6=4×5

Đọc Thêm: mẫu đơn xin xác định ranh giới thửa đất

Cộng tiền bán hàng hóa, dịch vụ: …………………… Số tiền viết bằng chữ :……………………………………………………………………….

Người mua hàng (Ký, ghi rõ họ, tên)

Người bán hàng (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên)

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hoá đơn)

Ghi chú:

– Liên 1: Lưu

– Liên 2: Giao người mua

– Liên 3: …

mẫu hóa đơn bán hàng thông thường

Cách lập hóa đơn bán hàng này cũng tương tự như lập hóa đơn GTGT, Chỉ có sự khác biệt là trên hóa đơn bán hàng không có dòng thể hiện thuế suất và tiền thuế. Và cột đơn giá trên hóa đơn bán hàng là giá đã bao gồm thuế GTGT. Cụ thể các lập các bạn tham khảo tại đây: Cách lập hóa đơn giá trị gia tăng

Tham khảo: mẫu đơn xin việc mới nhất