mẫu đơn xin rút ra khỏi đảng

Xin ra khỏi Đảng Cộng Sản Việt Nam như thế nào là vấn đề được nhiều người quan tâm. Dưới đây là thủ tục và mẫu đơn xin ra khỏi Đảng mới và đầy đủ nhất Luật Nhân Dân chia sẻ để bạn đọc tham khảo.

Mẫu đơn xin ra khỏi đảng cộng sản việt nam

Bạn đang xem: mẫu đơn xin rút ra khỏi đảng

Cơ sở pháp lý:

  • Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam 2011
  • Hướng dẫn 01-HD/TW thi hành Điều lệ Đảng 2016 của của Ban Chấp hành Trung ương

Trường hợp nào thì ra khỏi Đảng:

Theo quy định tại Điều 8 Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam 2011:

  • Đảng viên bỏ sinh hoạt chi bộ hoặc không đóng đảng phí ba tháng trong năm mà không có lý do chính đáng; đảng viên giảm sút ý chí phấn đấu, không làm nhiệm vụ đảng viên, đã được chi bộ giáo dục mà không tiến bộ thì chi bộ xem xét, đề nghị lên cấp có thẩm quyền xoá tên trong danh sách đảng viên. Nếu đảng viên có khiếu nại thì chi bộ báo cáo cấp uỷ có thẩm quyền xem xét
  • Đảng viên xin ra khỏi Đảng do chi bộ xem xét, đề nghị cấp có thẩm quyền chuẩn y kết nạp quyết định

Theo quy định tại Tiểu 11.2, Mục 11 Hướng dẫn 01-HD/TW quy định một số vấn đề thi hành Điều lệ Đảng thì chỉ xem xét cho ra khỏi Đảng đối với những đảng viên chưa vi phạm về tư cách. Nếu vi phạm tư cách đảng viên thì phải xử lý kỷ luật về Đảng, sau đó mới xét cho ra khỏi Đảng.

Như vậy có hai trường hợp ra khỏi Đảng:

Trường hợp 1:

Đảng viên vi phạm một trong các quy định: bỏ sinh hoạt chi bộ hoặc không đóng đảng phí ba tháng trong năm mà không có lý do chính đáng; đảng viên giảm sút ý chí phấn đấu, không làm nhiệm vụ đảng viên, đã được chi bộ giáo dục mà không tiến bộ thì chi bộ xem xét để quyết định xóa tên khỏi danh sách Đảng viên

Trường hợp 2:

Đảng viên không vi phạm quy định về Điều lệ Đảng, tự nguyện xin ra khỏi Đảng

Thủ tục tự nguyện ra khỏi Đảng

+ Đảng viên xin ra khỏi Đảng phải làm đơn, nói rõ lý do xin ra khỏi Đảng, báo cáo chi bộ.

+ Chi bộ, đảng ủy bộ phận (nếu có), đảng ủy cơ sở xem xét, báo cáo cấp ủy có thẩm quyền xét, quyết định cho ra khỏi Đảng và làm thủ tục xóa tên trong danh sách đảng viên.

+ Đảng ủy cơ sở được ủy quyền kết nạp đảng viên, khai trừ đảng viên thì ra quyết định xóa tên trong danh sách đảng viên.

Tham khảo: mẫu đơn xin việc giáo viên viết tay

Như vậy, Đảng uỷ ra quyết định xóa tên trong danh sách Đảng viên đối với Đảng viên làm đơn xin ra khỏi Đảng và sẽ thông báo cho Đảng viên đó.

Mẫu đơn xin ra khỏi Đảng

Luật Nhân dân cung cấp mẫu đơn xin ra khỏi Đảng bạn có thể tham khảo:

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

……, ngày…..tháng…..năm…..

ĐƠN XIN RA KHỎI ĐẢNG

Kính gửi: Chi bộ đảng :……….Đảng bộ xã……………..huyện……………..tỉnh……….

Họ và tên đảng viên:……………………………………………………………………….

Đơn vị công tác: ……………………………………………………………………………

Là đảng viên của chi bộ……………………..Đảng bộ xã………………………………….

Ngày vào Đảng:……./……/…………; Ngày chính thức kết nạp Đảng:………/……./………..

Số thẻ đảng viên:………………………………………………………………………………….

Tôi xin trình bày với các cấu ủy Đảng nội dung như sau:

……………………………………………………………………………………………………………

Đọc Thêm: mẫu đơn xin sửa chữa căn hộ chung cư

…………………………………………………………………………………………………………………

Đọc Thêm: mẫu đơn xin sửa chữa căn hộ chung cư

…………………………………………………………………………………………………………………

(Trình bày hoàn cảnh, nội dung lý do tại sao muốn ra khỏi Đảng. Tuỳ hoàn cảnh, thông tin của từng người mà phần trình bày này là khác nhau)

Do vậy, Tôi làm đơn này mong các cấp Đảng ủy xem xét, và cho tôi xin ra khỏi Đảng theo đúng quy định của điều lệ Đảng để tôi có thể ổn định cuộc sống và tư tưởng hoàn thành tốt công việc mà đơn vị công tác.

Tôi xin hứa khi thôi đứng trong hàng ngũ của Đảng, Tôi vẫn phấn đấu tu dưỡng, giữ gìn phẩm chất đạo đức của người giáo viên và tư tưởng của Đảng đã được tôi luyện trong nhiều năm qua đồng thời hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà đơn vị giao phó.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

…………………………………………..

ĐẠI DIỆN CHI ỦY ĐẢNG BÍ THƯ CHI BỘ ĐẢNG

» Download mẫu đơn xin ra khỏi Đảng tại đây.

Thủ tục và mẫu đơn xin ra khỏi Đảng cộng sản Việt Nam mới nhất [year] 3

Trên đây là thủ tục và mẫu đơn xin ra khỏi Đảng có thể viết tay hoặc đánh máy mới đầy đủ nhất mà Luật Nhân Dân cung cấp để bạn đọc tham khảo và áp dụng với trường hợp của mình. Nếu bạn còn băn khoăn khi làm đơn xin ra khỏi Đảng hay những vấn để có liên quan, hãy liên hệ dịch vụ luật sư của Luật Nhân Dân để được giải đáp mọi vấn đề vướng mắc một cách nhanh chóng.

Tham khảo: mẫu áo lớp đơn giản đẹp