mẫu đơn xin ăn bán trú ở trường

Đơn xin ăn tại trường

Mẫu đơn xin được ăn bán trú là gì? Mẫu đơn xin được ăn bán trú gồm những nội dung nào?Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Bạn đang xem: mẫu đơn xin ăn bán trú ở trường

1. Định nghĩa mẫu đơn xin ăn bán trú là gì?

Mẫu đơn xin ăn bán trú là mẫu đơn được lập ra để xin được ăn bán trú. Mẫu đơn nêu rõ thông tin của người làm đơn, nội dung xin ăn bán trú…

2. Mẫu đơn xin được ăn bán trú

Mẫu đơn xin ăn bán trú

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……….., ngày ………tháng………năm ……..

ĐƠN XIN ĂN BÁN TRÚ

Đang hot: mẫu đơn trình báo của công ty

Kính gửi: Ban giám hiệu Trường………………

1. Họ và tên học sinh:…………………………………………………………………………………

2. Ngày, tháng, năm sinh: …………………………………………………………………………………….

3. Hộ khẩu thường trú: Thôn (bản)……………………..xã …………….. huyện ………… – tỉnh …………

4. Họ tên bố:……………………………..Nghề nghiệp: ……………………………………………………..

– Hộ khẩu thường trú (bản, xã, huyện, tỉnh):…..…………………………………………

5. Họ tên mẹ: ……………………………………………………Nghề nghiệp:…………………………………………

– Hộ khẩu thường trú (bản, xã, huyện, tỉnh):…..…………………………………………….

Đọc Thêm: 6 mẫu phòng ngủ đơn giản

Được biết nhà trường tổ chức ăn bán trú cho các cháu tại trường vào buổi trưa. Do điều kiện nhà xa và bố mẹ đi làm trưa không về nên tôi làm đơn này xin cho cháu được sinh hoạt, ăn uống bán trú buổi trưa tại trường.

Gia đình cam kết hực hiện đúng các nội quy của nhà trường và đóng phí đầy đủ

Tôi xin trân thành cảm ơn!

Cam đoan của phụ huynh HS (hoặc người giám hộ)

(Ký và ghi rõ họ tên)

Học sinh

(Ký và ghi rõ họ tên)

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đang hot: sửa mẫu hóa đơn đã phát hành