mẫu đơn thay đổi nguyện vọng đại học 2018

Đơn đề nghị thay đổi nguyện vọng đăng ký xét tuyển

Mẫu đơn đề nghị thay đổi nguyện vọng đăng ký xét tuyển

Đơn đề nghị thay đổi nguyện vọng đăng ký xét tuyển là biểu mẫu bắt buộc thí sinh phải nhập thông tin đầy đủ và nộp kèm khi làm thủ tục rút hồ sơ xét tuyển Đại học, Cao đẳng tại các trường đã nộp nguyện vọng trước đó. Thực hiện đúng quy trình rút hồ sơ xét tuyển Đại học, thí sinh có thể đến trường xin rút hồ sơ và làm đơn đề nghị thay đổi nguyện vọng xét tuyển hoặc viết Giấy ủy quyền cho người nào đó. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu đơn đề nghị thay đổi nguyện vọng đăng ký xét tuyển tại đây.

Bạn đang xem: mẫu đơn thay đổi nguyện vọng đại học 2018

  • Cách rút hồ sơ xét tuyển Đại học 2017
  • Giấy ủy quyền rút hồ sơ xét tuyển
  • Công văn hỗ trợ thay đổi nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng số 4079/BGDĐT-KTKĐCLGD

Đơn đề nghị thay đổi nguyện vọng đăng ký xét tuyển

Đơn đề nghị thay đổi nguyện vọng đăng ký xét tuyển

Nội dung cơ bản của đơn đề nghị thay đổi nguyện vọng đăng ký xét tuyển như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc-o0o-

ĐƠN ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI NGUYỆN VỌNG ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo…………………………..

Họ và tên thí sinh:…………………………………………….. Giới tính:……………………………………

Ngày, tháng, năm sinh:………………………………………………………………………………………….

Số báo danh (trong kỳ thi THPT quốc gia):Số CMND (như hồ sơ đăng ký dự thi):

Địa chỉ nhận giấy báo trúng tuyển:…………………………………………………………………………..

Đọc Thêm: 50+ Hình xăm Rắn đẹp nhất

Số điện thoại:………………………………………………………………………………………………………..

Đã đăng ký xét tuyển vào:

Mã trường…………………………. Tên trường: ………………………………………………………………

Số của Giấy biên nhận thu hồ sơ/Phiếu báo phát của Bưu điện:…………………………………..

Đề nghị cho rút hồ sơ đăng ký xét tuyển và chuyển thông tin đăng ký tới trường:

Mã trường:…………………………Tên trường: ………………………………………………………………..

CÁC NGUYỆN VỌNG ĐĂNG KÝ(Xếp theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống dưới)

1. Nhóm ngành/Ngành:……………………………………………..Mã ngành……………………..

Đang hot: mẫu đơn ds 160 bằng tiếng anh

Tổ hợp môn thi dùng để xét tuyển:

2. Nhóm ngành/Ngành:……………………………………………..Mã ngành…………………….

Đang hot: mẫu đơn ds 160 bằng tiếng anh

Tổ hợp môn thi dùng để xét tuyển:

3. Nhóm ngành/Ngành:……………………………………………..Mã ngành…………………….

Đang hot: mẫu đơn ds 160 bằng tiếng anh

Tổ hợp môn thi dùng để xét tuyển:

4. Nhóm ngành/Ngành:……………………………………………..Mã ngành…………………….

Đang hot: mẫu đơn ds 160 bằng tiếng anh

Tổ hợp môn thi dùng để xét tuyển:

…………., ngày…tháng…năm…NGƯỜI LÀM ĐƠN (Ký, ghi rõ họ tên)

Những lưu ý khi muốn thay đổi nguyện vọng đăng ký xét tuyển

Nhằm tạo điệu kiện tối đa cho thí sinh được trúng tuyển và theo học đúng nguyện vọng của mình, năm 2018, Bộ GDĐT cho phép thí sinh có thể điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học sau khi biết điểm thi THPT quốc gia.

Điều chỉnh bằng phương thức trực tuyến thì thí sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu cá nhân đã được cấp để thực hiện. Phương thức này chỉ chấp nhận khi số lượng nguyện vọng sau khi điều chỉnh không lớn hơn số lượng nguyện vọng đã đăng ký ban đầu trong Phiếu đăng ký dự thi.

Nếu sử dụng Phiếu điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển, thí sinh được điều chỉnh tăng thêm số lượng nguyện vọng so với số đăng ký ban đầu trong Phiếu đăng ký dự thi và phải nộp bổ sung lệ phí cho số nguyện vọng tăng thêm theo quy định.

Thí sinh phải điền đầy đủ thông tin vào Phiếu điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển và gửi trực tiếp về điểm thu nhận hồ sơ để cán bộ máy tính cập nhật vào dữ liệu Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thí sinh phải ghi đúng mã trường, mã ngành/nhóm ngành, mã tổ hợp xét tuyển theo quy định của trường. Nguyện vọng nào ghi không đúng sẽ không được hệ thống phần mềm chấp nhận và bị loại.

Nơi thu nhận hồ sơ phải yêu cầu thí sinh kiểm tra kết quả điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển trong thời gian quy định và đề nghị điều chỉnh sai sót, nếu có.

Để thuận lợi cho thí sinh trong việc thay đổi nguyện vọng, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường THPT mở phòng máy tính có nối mạng Internet để các em điều chỉnh nguyện vọng đăng ký trực tuyến.

Nếu bạn đang tìm mẫu đơn thay đổi nguyện vọng vào lớp 10 thì mời kích vào đây: Mẫu đơn đề nghị thay đổi nguyện vọng kì thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2018-2019

Đọc Thêm: mẫu đơn khiếu nại viết tay