mẫu đơn ly hôn viết sản

Đơn ly hôn viết tay là đơn ly hôn mà đương sự trực tiếp viết bằng tay theo mẫu có sẵn của tòa án nhân dân hoặc theo văn phong của mỗi người nhưng vẫn đảm bảo có đủ yếu tố cần thiết của đơn ly hôn.

Đơn ly hôn viết tay theo mẫu có sẵn của tòa án:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Bạn đang xem: mẫu đơn ly hôn viết sản

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày …… tháng …. năm ….

ĐƠN XIN LY HÔN (MẪU)

Kính gửi: TÒA ÁN NHÂN DÂN ………………………………………………………………………………………..

Tôi tên : …………………………….. năm sinh :…………………………………………………………………………….

CMND (Hộ chiếu) số:………………..ngày và nơi cấp :………………………………………………………………

Hiện cư trú: (ghi rõ địa chỉ liên lạc) ……………………………………………………………………………………..

Xin được ly hôn với chồng/vợ tôi là :…………………năm sinh :………………………………………………….

CMND (Hộ chiếu) số: ………………:ngày và nơi cấp:……………………………………………………………….

Tham khảo: mẫu đơn xác nhận chuyển công tác

Hiện cư trú: (ghi rõ địa chỉ)…………………………………………………………………………………………………

* Nội dung Đơn xin ly hôn: (xem hướng dẫn cách viết đơn xin ly hôn dưới bài viết)

Đang hot: mẫu đơn xin việc kế toán nội bộ

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Đang hot: mẫu đơn xin việc kế toán nội bộ

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Tôi làm đơn này đề nghị Tòa án giải quyết việc ly hôn, cụ thể.

* Về con chung: (xem hướng dẫn cách viết đơn xin ly hôn dưới bài viết)

Đang hot: mẫu đơn xin việc kế toán nội bộ

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

* Về tài sản chung: (xem hướng dẫn cách viết đơn xin ly hôn dưới bài viết)

Đang hot: mẫu đơn xin việc kế toán nội bộ

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

* Về nợ chung: (xem hướng dẫn cách viết đơn xin ly hôn dưới bài viết)

Đang hot: mẫu đơn xin việc kế toán nội bộ

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Tôi xin chân thành cảm ơn./.

Người làm đơn

(Ký tên – Ghi rõ họ và tên)

Phạm Thị/Văn A

Tải đơn tại đây:

Hướng dẫn cách viết đơn xin ly hôn:

  1. Phần nội dung đơn xin ly hôn:

Ghi thời gian kết hôn của hai vợ chồng và thời gian chung sống, địa điểm chung sống tại đâu và hiện tại có đang chung sống cùng nhau hay không, phần này cần thể hiện tình trạng mâu thuẫn vợ chồng và nguyên nhân mâu thuẫn …. Làm Đơn xin ly hôn này đề nghị tòa giải quyết việc ly hôn.

Tham khảo: mẫu đơn xin miễn sinh hoạt đảng

  1. Phần con chung: Nếu hai vợ chồng đã có con chung thì ghi thông tin các con chung (tên, ngày tháng năm sinh…), nguyện vọng và để nghị nuôi con …. Nếu hai vợ chồng chưa có con chung ghi chưa có.
  2. Phần tài sản chung: Nếu hai vợ chồng có tài sản mua hay được cho tặng trong quá trình chung sống từ khi kết hôn thì ghi thông tin về tài sản (liệt kê toàn bộ), trị giá thực tế, đề nghị phân chia … và Nếu không có tài sản chung ghi không có.
  3. Phần nợ chung: Nếu Hai vợ chồng có phát sinh nợ hay vay nợ trong quá trình chung sống từ khi kết hôn thì ghi cụ thể số nợ, (tiền hay tài sản, chủ nợ là ai, thời gian trả nợ…) và đề nghị phân nghĩa vụ trả nợ trong Mẫu đơn xin ly hôn. Nếu không có nợ chung ghi không có.