mẫu đơn cử cán bộ đi học

Mẫu quyết định cử đi đào tạo

Mẫu quyết định cử đi đào tạo được lập căn cứ vào nhu cầu cần thiết cũng như nguyện vọng của cá nhân và đề nghị của Trưởng phòng tổ chức nhân sự, quyết định cử nhân viên đi học tại cơ sở nào đó. Mẫu nêu rõ tên người được cử đi đào tạo, kinh phí cho nhân viên đi học…. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu quyết định cử đi đào tạo tại đây.

  • Mẫu tờ trình về việc cử cán bộ đi đào tạo
  • Tờ khai đề nghị giải quyết chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo
  • Mẫu bản cam kết làm việc dài hạn sau đào tạo

1. Mẫu quyết định cử đi đào tạo số 1

Mẫu quyết định cử đi đào tạo

2. Mẫu quyết định cử đi đào tạo số 2

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục việc làm – nhân sự trong mục biểu mẫu nhé.