mẫu cm3 đơn đề nghị cấp chứng minh nhân dân

Cách viết đơn đề nghị cấp, đổi, cấp lại chứng minh nhân dân

Cách ghi đơn đề nghị cấp, đổi, cấp lại chứng minh nhân dân chuẩn nhất

Mẫu đơn đề nghị cấp, đổi, cấp lại chứng minh nhân dân được ban hành kèm theo Thông tư số 05/2014/TT-BCA ngày 22/01/2014 trình bày về việc xin đề nghị cấp chứng minh nhân dân mẫu mới. Để biết cách viết đơn đề nghị cấp, đổi, cấp lại chứng minh nhân dân chuẩn nhất, mời các bạn tham khảo bài viết dưới đây.

Bạn đang xem: mẫu cm3 đơn đề nghị cấp chứng minh nhân dân

Mẫu đơn đề nghị cấp, đổi, đổi lại chứng minh nhân dân

Đơn đề nghị cấp, đổi, cấp lại chứng minh nhân dân

Cách viết đơn đề nghị cấp, đổi, cấp lại chứng minh nhân dân

– Kính gửi: Ghi tên CA nơi bạn cấp chứng minh nhân dân.

Họ và tên khai sinh (1): Ghi đầy đủ họ và tên theo giấy khai sinh, ghi chữ IN HOA có dấu.

Họ và tên gọi khác (nếu có) (1): Nếu không có thì bỏ qua, nếu có thì ghi đầy đủ họ tên bằng chữ IN HOA có dấu.

Ngày, tháng, năm sinh: ………./……../……….; Giới tính (Nam/nữ): Ghi rõ ngày tháng năm sinh và giới tính của người làm đơn.

Đang hot: trị nám mẫu đơn có tốt không

Số CMND đã được cấp (2): Ghi đúng số chứng minh nhân dân cũ vào các ô bên cạnh, mỗi ô là một chữ số, nếu không nhớ có thể xem lại các mẫu đơn trước đây có ghi số chứng minh cũ.

Cấp ngày: ……./……/…….. Nơi cấp: Ghi ngày cấp và nơi cấp chứng minh nhân dân cũ.

Dân tộc:……………………….Tôn giáo:…………………………...Ghi tên dân tộc và tôn giáo của người làm đơn, nếu không theo tôn giáo nào thì ghi Không.

Nơi đăng ký khai sinh: Ghi tên nơi mà bố mẹ hoặc người thân làm giấy khai sinh cho bạn.

Quê quán: Ghi tên quê quán của người làm đơn

Nơi thường trú: Địa chỉ nơi người làm đơn đang sinh sống và làm việc hoặc địa chỉ theo sổ hộ khẩu.

Nghề nghiệp:…………………………………..Trình độ học vấn:………………………….ghi rõ nghề nghiệp hiện tại và trình độ học vấn của người làm đơn.

Tham khảo: mẫu đơn xin xác nhận đất thổ cư

Họ và tên cha (1): Ghi đầy đủ họ tên bằng chữ IN HOA có dấu.

Họ và tên mẹ (1): Ghi đầy đủ họ tên bằng chữ IN HOA có dấu.

Họ và tên vợ (chồng) (1): Ghi đầy đủ họ tên bằng chữ IN HOA có dấu.

Hồ sơ hộ khẩu số:…………………………………Sổ đăng ký thường trú số:……………………..;Tờ số:……………. Số điện thoại:…………………………………ghi đầy đủ số hồ sơ hộ khẩu, số sổ đăng kí thường trú, số tờ và số điện thoại (dựa vào sổ hộ khẩu).

Tôi đề nghị được cấp/đổi/cấp lại CMND, lý do (3): Ghi một trong các trường hợp: cấp; đổi (từ CMND 9 số sang 12 số; hết thời hạn sử dụng; thay đổi họ tên, chữ đệm, ngày, tháng, năm sinh; thay đổi nơi thường trú; thay đổi đặc điểm nhận dạng, CMND hỏng), cấp lại (mất CMND).

Tôi (có/không)…………………..đề nghị được xác nhận số CMND (9 số) đã được cấp (4): Ghi “có” hoặc “không” yêu cầu được cấp giấy xác nhận số CMND (9 số) đã được cấp lần gần nhất.

– Người làm đơn dán ảnh, ghi ngày tháng năm làm đơn, kí và ghi rõ họ tên.

Đọc Thêm: mẫu đơn xin nghỉ việc của cán bộ xã