mẫu biên bản xóa bỏ hóa đơn điện tử

Biên bản xóa bỏ hóa đơn hay còn gọi là biên bản thu hồi hóa đơn, là chứng từ cần tiến hành khi hóa đơn chưa kê khai có sai sót xảy ra.

Định nghĩa về biên bản xóa bỏ hóa đơn

Bạn đang xem: mẫu biên bản xóa bỏ hóa đơn điện tử

Biên bản xóa bỏ hóa đơn là gì?

1. Biên bản xóa bỏ hóa đơn là gì?

Muốn hiểu rõ biên bản xóa hóa đơn là gì thì bạn có thể tham khảo ngay Thông tư 39/2014/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 31/03/2019 quy định về hóa đơn bán hàng và cung ứng dịch vụ.

Theo đó, một số hóa đơn khi phát hiện sai sót dẫn đến phải hủy bỏ thì người mua cần lập biên bản thu hồi (hay còn gọi là biên bản xóa bỏ hóa đơn) với các liên của số hóa đơn đã lập sai. Điều này được áp dụng cụ thể với các trường hợp hóa đơn sau:

– Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua nhưng chưa giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

– Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, người bán và người mua chưa kê khai thuế nếu phát hiện sai phải hủy bỏ.

Lưu ý rằng, với các trường hợp hóa đơn viết sai đã kê khai thì không được lập biên bản xóa bỏ mà phải lập biên bản điều chỉnh và xuất hóa đơn điều chỉnh.

Như vậy, các hóa đơn viết sai chưa giao hàng hóa, dịch vụ hay đã giao cho người mua (nhưng cả 2 bên chưa kê khai thuế) thì cần phải lập biên bản xóa bỏ hóa đơn và xuất lại hóa đơn mới.

2. Yêu cầu nội dung với biên bản xóa bỏ hóa đơn

Yêu cầu về nội dung đối với biên bản xóa bỏ hóa đơn

Yêu cầu nội dung với biên bản xóa bỏ hóa đơn?

Để đảm bảo tính hợp pháp, biên bản xóa bỏ hóa đơn (thu hồi hóa đơn) phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu nội dung dưới đây:

– Người bán gạch chéo các liên, lưu giữ số hóa đơn lập sai và lập lại hóa đơn mới theo quy định.

Tham khảo: mẫu đơn xin xác nhận nhân sự

– Ngày trên biên bản xóa bỏ hóa đơn và ngày trên hóa đơn mới phải trùng khớp với nhau.

– Nội dung biên bản xóa bỏ hóa đơn phải thể hiện được: Lý do thu hồi hóa đơn; thu hồi hóa đơn số… ngày/tháng/năm… ký hiệu…; xuất hóa đơn mới số…. ngày/tháng/năm… ký hiệu…

– Sau khi lập xong 2 bên mua và bán phải ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu vào biên bản xác nhận để xuất lại hóa đơn mới.

3. Mẫu biên bản xóa hóa đơn mới nhất 2020

Nếu bạn đang gặp vấn đề về hóa đơn và cần tới biên bản xóa hóa đơn thì có thể tham khảo mẫu biên bản xóa hóa đơn, hay còn gọi là biên bản thu hồi hóa đơn, mới nhất 2020 mà chúng tôi cập nhật ngay dưới đây:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—oOo—

BIÊN BẢN THU HỒI HOÁ ĐƠN ĐÃ LẬP.

Số 0123/BBTHHĐ

– Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP.

Hôm nay, ngày …………./20.., đại diện hai bên gồm có:

BÊN A : ………………………

Địa chỉ : ……………………….

Tham khảo: mẫu đơn xin dạy hè mầm non

Điện thoại : ………………… MST: ………………………

Do Ông (Bà) : ………………… Chức vụ : ……………………….

BÊN B : ……………………………………..

Địa chỉ : ………………………………………

Điện thoại : …………………………. ………..MST: ………………………

Do:…………………………………………………Chức vụ : ………………………………………

Hai bên,thống nhất lập biên thu hồi (Liên 2) hóa đơn 01GTKT3/001 đã lập, có ký hiệu: AA/13P số ………… ngày …………. để xóa bỏ theo qui định, và sẽ xuất thay thế bằng hóa đơn số 01GTKT3/001, ký hiệu: AA/13P số ………….. ngày …………………

● Lý do thu hồi : ……………………….

Chúng tôi cam kết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc thu hồi và xóa bỏ hóa đơn này.

Biên bản này lập thành 02 bản, Bên A giữ 01 bản, Bên B giữ 01 bản.

ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B

Như vậy, bài viết trên đây đã cập nhật đến bạn mẫu biên bản xóa hóa đơn mới nhất 2020, đồng thời giải đáp tường minh biên bản xóa bỏ hóa đơn là gì, các yêu cầu nội dung để đảm bảo biên bản xóa bỏ hóa đơn hợp pháp.

Mọi thắc mắc về biên bản xóa bỏ hóa đơn hay muốn được tư vấn về phần mềm hóa đơn điện tử E-invoice hoàn toàn miễn phí, bạn vui lòng liên hệ ngay Hotline 24/7:

Tham khảo: mẫu đơn xin nghỉ việc giảng viên

  • Miền Bắc: 1900 4767
  • Miền Nam/Trung: 1900 4768
  • Website: dontu.net/