đơn đề nghị cấp giấy phép lái xe quốc tế theo mẫu quy

Mẫu Đơn đề nghị cấp bằng lái xe quốc tế chuẩn Thông tư 29

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM Independence – Freedom – Happiness

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE QUỐC TẾ APPLICATION FORM FOR ISSUANCE OF INTERNATIONAL DRIVING PERMIT

Bạn đang xem: đơn đề nghị cấp giấy phép lái xe quốc tế theo mẫu quy

Kính gửi (To): Tổng cục Đường bộ Việt Nam (Sở Giao thông vận tải …………..)(1) (Directorate for Roads of Viet Nam (Transport Department ……..)

Tôi là (Full name): ……………………………………………………………………………………………..(2)

Quốc tịch (Nationality): ……………………………………………………………………………………….(3)

Ngày tháng năm sinh (Date of birth): …………………………………………………………………….(4)

Hiện thường trú tại (Place of normal residence): …………………………………………………….(5)

Số hộ chiếu (Passport No.): …………………………………………………………………………………(6)

Cấp ngày (Issuing date): ngày (date): ……… tháng (month) …. năm (year) ……….(7)

Đang hot: mẫu phòng ngủ đẹp đơn giản

Hiện có giấy phép lái xe cơ giới đường bộ số (Current Driving Licence No.): …………………(8)

Cơ quan cấp (Issuing Office): ………………………………………………………………………………(9)

Tại (Place of issue): ……………………………………………………………………………………………(10)

Cấp ngày (Issuing date): ngày (date): …… tháng (month) …. năm (year) ……….(11)

Có giá trị đến (Valid until): ngày (date): ……. tháng (month) …. năm (year) ……….(12)

Lý do xin cấp giấy phép lái xe (Purpose of application for International Driving Permit):

………………………………………………………………………………………………………………………(13)

Gửi kèm theo đơn gồm có (Documents enclosed as follows):

– 01 ảnh màu cỡ 3 x 4 cm, nền mầu trắng (01 colour photograph 3 x 4 cm, white panel).

Tôi xin đảm bảo lời khai trên đây là đúng sự thật. I certify that all the information included in this application and attached documents is correct and true.

Tham khảo: tải mẫu biên bản hủy hóa đơn mới nhất 2019

…………, ngày (date) … tháng (month) … năm (year) … NGƯỜI LÀM ĐƠN (APPLICANT) (Ký và ghi rõ họ tên) (Signature and Full name)

Mẫu Đơn đề nghị cấp bằng lái xe quốc tế chuẩn Thông tư 29 (Ảnh minh họa)

Cách điền Đơn đề nghị cấp bằng lái xe quốc tế

(1) Điền tên cơ quan nơi nộp hồ sơ: Tổng cục Đường bộ Việt Nam hoặc Sở Giao thông Vận tải tỉnh…

(2) (3) (4)Họ tên, Quốc tịch, Ngày tháng năm sinh viết theo giấy Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân;

(5) Viết theo sổ hộ khẩu

(6) (7) Viết theo hộ chiếu

(8) Số giấy phép lái xe

(9) Điền tên cơ quan cấp giấy phép lái xe, có in rõ trên giấy phép lái xe

(10) Tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi cấp giấy phép lái xe

(11) (12) Ngày cấp, ngày hết hạn giấy phép lái xe

(13) Trình bày xin cấp giấy phép lái xe quốc tế. Ngoài ra, bạn đọc có thể tham khảo Cách đổi bằng lái xe quốc tế.

Tham khảo: mẫu đơn xin chuyển đổi phương pháp tính thuế