cách ghi mẫu đơn thay đổi nhân khẩu

Phiếu báo thay đổi hộ khẩu nhân khẩu là biểu mẫu sử dụng trong các thủ tục thay đổi hộ khẩu và đăng ký tạm trú, tạm vắng. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư số 36/2014/TT-BCA. dontu.net sẽ hướng dẫn các bạn cách điền phiếu báo thay đổi hộ khẩu nhân khẩu nhanh và chính xác nhất.

 • Cách viết giấy giới thiệu sinh hoạt Đảng
 • Hướng dẫn cách khai lý lịch đối với người xin vào Đảng
 • Cách ghi tờ khai thân nhân mẫu 09A-HSB

1. Phiếu báo thay đổi hộ khẩu nhân khẩu là gì?

Một trong những giấy tờ cần cung cấp khi người dân thực hiện các thủ tục về vấn đề hộ khẩu như thủ tục chuyển hộ khẩu, thủ tục đăng ký thường trú hoặc đăng ký tạm trú,.. là phiếu báo thay đổi hộ khẩu nhân khẩu. Theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Thông tư 36/2014/TT-BCA, mẫu phiếu HK02 này được sử dụng khi có thay đổi về hộ khẩu, nhân khẩu.

Bạn đang xem: cách ghi mẫu đơn thay đổi nhân khẩu

2. Phiếu báo thay đổi hộ khẩu nhân khẩu dùng trong trường hợp nào?

Căn cứ theo quy định tại khoản 2 điều 3 Thông tư 36/2014/TT-BCA Quy định về biểu mẫu sử dụng trong đăng ký, quản lý cư trú, phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu được sử dụng trong các trường hợp sau đây:

Đọc Thêm: mẫu đơn xin xác nhận nhà ở

Phiếu báo thay đổi hộ khẩu nhân khẩu dùng trong trường hợp nào

 • Đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú;
 • Điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú;
 • Thay đổi nơi đăng ký thường trú, tạm trú;
 • Xóa đăng ký thường trú, xóa đăng ký tạm trú;
 • Tách sổ hộ khẩu;
 • Đổi, cấp lại sổ hộ khẩu, sổ tạm trú;
 • Cấp giấy chuyển hộ khẩu;
 • Xác nhận trước đây đã đăng ký thường trú;
 • Gia hạn tạm trú;

3. Yêu cầu chung khi ghi phiếu báo thay đổi hộ khẩu nhân khẩu

4. Mẫu phiếu báo thay đổi nhân khẩu, hộ khẩu

Phiếu báo thay đổi nhân khẩu, hộ khẩu

Đang hot: mẫu thông báo phát hành hóa đơn lần 2